706 MIRANDELA

706 MIRANDELA
706 MIRANDELA

Plemenná kobyla z rodiny SARDINIA

Additional Info

Birth date:
Monday, 26 March 2001
Sex:
Mare
Basic body measeruments:
167/158/195/20,0 cm
ID:
706

Media

{}148{/}