Školenie medzinárodných hodnotiteľov v Topoľčiankach

S množstvom pribúdajúcich medzinárodných chovateľských výstav a šampionátov je potrebné zjednotiť systém hodnotenia koní a vyškoliť medzinárodných rozhodcov. 

            Tieto školenia a semináre sa konajú pod záštitou jednotlivých medzinárodných organizácií, ktoré zastrešujú dané plemená koní. 15. marca sa v Národnom žrebčíne stretlo viac ako 20 významných odborníkov v chove huculského koňa, ktorí  sa zúčastnili prvého školenia medzinárodných posudzovateľov tohto vzácneho plemena Karpát. Svoje zastúpenie mali jednotlivé členské krajiny (Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko), ktoré zastrešuje Medzinárodná huculská organizácia - H.I.F (Hucul International Federation).           

            Seminár bol rozdelený na dve časti. V teoretickej časti sa účastníci zoznámili s históriou plemena, kmeňmi a významnými rodinami hucula. Prednášku, ktorá bola doplnená bohatou historickou fotodokumentáciou, predniesol viceprezident H.I.F. prof. Dr. Sándor Mihók z Maďarska. S exteriérom a hodnotením jednotlivých typov huculských koní oboznámil prítomných Dr. Ing. Maciej Jackowski z Poľska. Poľsko je momentálne krajinou, ktorá má v chove 900 plemenných kobýl a 200 plemenných huculských žrebcov.  

            V praktickej časti nasledovalo hodnotenie exteriéru a mechaniky pohybu huculských koní. Prítomní hodnotili dvomi rôznymi systémami, ktoré sú bežne zaužívané na medzinárodných chovateľských šampionátoch. Predvedených bolo šesť huculských kobýl a dva plemenné žrebce z Národného žrebčína Topoľčianky.

            Veľmi zaujímavé postrehy z hodnotenia populácie rumunských koní, z domoviny hucula, predniesol Mihail Lechkun. Samozrejme, že  bolo o čom diskutovať. Dôležitým faktom však ostáva, že účastníci semináru sa zhodli v jednom. Cieľom je udržať hucula v pôvodnom type bez akýchkoľvek moderných trendov vo všetkých členských krajinách H.I.F.

            Záverom odovzdal prítomným certifikáty riaditeľ Národneho žrebčína a prezident H.I.F Ing. Michal Horný, PhD., pričom uviedol, že uznanie medzinárodných rozhodcov bude mať niekoľko stupňov. Druhý seminár sa uskutoční opäť na pôde Národného žrebčína v mesiaci apríl.


Vytlačiť   E-mail