Medzinárodný chovateľský šampionát koní v Topoľčiankach

V dňoch 13.-15.6.2008 sa konal na pôde historického žrebčína Topoľčianky významný MEDZINÁRODNÝ CHOVATEĽSKÝ ŠAMPIONÁT KONÍ.
 

V Topoľčiankach sa zišla špička koní z celej Európy. Viac ako 260 koní z 21 krajín zápolilo o titul šampiónov troch plemien génových zdrojov: Lipican, Shagya-arab a Hucul. Možno ho právom považovať za chovateľskú udalosť desaťročia génových zdrojov koní na Slovensku.

Trojtisícové mestečko Topoľčianky v údolí rieky Žikava sa stalo domovom vzácnych koní zo súkromných, ale aj štátnych chovov Európy. Národný žrebčín, ako gestor uvedených plemien na Slovensku, pripravoval šampionát už viac ako dva roky. Myšlienka organizovať toto podujatie bola odvážna, ešte odvážnejšia však bola realizácia šampionátu. Pod záštitou ministerky pôdohospodárstva sa konal v spolupráci s najvýznamnejšími svetovými organizáciami zastrešujúcimi chovateľské subjekty národných zväzov jednotlivých krajín: ISG - Internationale Shagya-araber Gesellschaft,  pre Shagya-arabské kone; LIF - Lipizzan International Federation,  pre Lipicanov; HIF -  Huzul International Federation, pre Huculov.

             Vo štvrtok boli dovezené a ustajnené kone. Vzhľadom k veľkému množstvu prihlásených koní bolo 150 koní ustajnených priamo na dostihovej dráhe, ostatné v jazdiarni Národného žrebčína. Pri príležitosti výstavy bol vydaný 124 stranový katalóg. Predvečer šampionátu sa konala krátka porada medzinárodných rozhodcov z 10 krajín. Výstavné triedy Shagya-arab posudzovali: Bruno Furrer – prezident (Švajčiarsko), Sabine Gruffaz (Francúzsko), Otto Dlabola (Česká republika), Tamás Rombauer  (Maďarsko), Ahmed Al Samarraie (Nemecko). Pomocní rozhodcovia: Halie Götz (USA), Rudolf Maindl (Rakúsko), Peter Görözdi (Slovensko). Najstaršie kultúrne plemeno koní Európy – Lipicana posudzovali:  

             Atjan Hop – prezident (Holandsko),  Max Dobretsberger (Rakúsko),  Andor Dallos (Maďarsko),         Ivan Urbas (Slovinsko), Marko Marc (Slovinsko). Medzinárodná organizácia HIF pre hodnotenie huculských koní menovala rozhodcov:  Sándor Mihók – prezident (Maďarsko), Franz Schröder (Rakúsko), Macej Jackowski (Poľsko), Mihail Lechkun (Rumunsko).

 

POD SEDLOM AJ V ZÁPRAHU...

             Po prvý krát v histórii boli uvedené plemená predvedené aj v športových disciplínach, ako drezúra a záprahy. Do jednotlivých súťaži bolo prihlásených okolo 60 koní a jazdcov zo Slovenska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Rumunska. Športové súťaže v jazdiarni otvorila drezúra. V nej sa predviedli Shagya-arabské kone, Huculy a Lipicany. V súťaži „Z“ sa najlepšie so slovenských jazdcov darilo Václavovi Macekovi, ktorý so žrebcom Siglavy XI-22 (Národný žrebčín Topoľčianky) skončil na treťom mieste za maďarskými reprezentantmi zo Szilvasváradu (I. miesto Kappel Edit – Favory XXVIII-5; druhé miesto Kovacs Ernö – Pluto Janko). V súťaži stupňa „S“ prvé miesto obsadila Kappel Edit s koňom Mestoso XXX-35 (Maďarsko), druhú priečku obsadila domáca Veronika Lomnická so žrebcom Neapolitano XI-15 a na treťom mieste skončila jej oddielová kolegyňa Kristína Flaková na koní Siglavy XI-14. V najvyššej drezúrnej súťaži stupňa „ST“ si prvé miesto odniesol Franz Kapaun (Rakúsko), druhé miesto Stephanie Levett s koňom Maestoso Fabiola (Rakúsko) a na treťom mieste Michaela Horná na koni Conversano VI-1 SK (Národný žrebčín Topoľčianky).

             Po drezúre nastúpili  dvojzáprahy do vozajského parkúru. Autorom bol Pavol Gašpar. V nich sa opäť potvrdila obratnosť, rýchlosť lipicanov a zručnosť jazdcov z Národného žrebčína Topoľčianky. Na prvom mieste skončil Ján Bíro, druhá bola dekorovaná Kristína Flaková a na treťom mieste Miroslav Matúška.

 

5700 UDELENÝCH ZNÁMOK

             Na dostihovej dráhe sa už v piatok ráno začali hodnotiť prvé triedy mladších vekových kategórií koní. Prekrásne vyzdobený predvádzací trojuholník sa začal zapĺňať vybraným materiálom z jednotlivých krajín. Upravené kone, v príjemnom slnečnom počasí, defilovali pred medzinárodným rozhodcovským kolégiom. To rozhodovalo podľa prísnych pravidiel šampionátu. Kone boli najskôr hodnotené za exteriér. Známky v 10-bodovej stupnici udelili rozhodcovia najskôr za typ, hlavu, krk, telo a fundament. Potom boli kone predvedené v kroku a kluse. Mechanika pohybu sa často stala rozhodujúcim kritériom pri celkovom poradí v triede. Hodnotilo sa podľa časového harmonogramu, kedy sa striedali medzi sebou nielen vekové kategórie a pohlavia koní, ale aj plemená.

             V piatok boli vyhodnotení a dekorovaní víťazi tried mladých koní do 3 rokov. Šampionát prebiehal od 7-hodiny rannej do 19-tej hodiny večer. V sobotu ráno sa stretli pred rozhodcami staršie vekové kategórie koní – seniori. Celkovo bolo počas šampionátu ohodnotených viac ako 260 koní v 29 triedach (Lipican 9 tried, Hucul 8 tried, Shagya-arab 12 tried). Počas dvoch dní bolo rozhodcami udelených 5700 známok. Napätie z chovateľov nachvíľku opadlo. Bolo už jasné, ktoré kone postupujú do nedeľňajšieho šampionátu.

 

25 ROKOV ISG...

             V sobotu sa uskutočnila výročná konferencia ISG (Internationale Shagya-araber Gesellschaft), ktorú otvoril prezident ISG  Ahmed Al Samarraie. Pripomenul, že uvedená organizácia združuje chovateľov vzácnych Shagya-arabských koní už 25 rokov. Uviedol, že je rád, že sa môže osobne zúčastniť medzinárodných šampionátov: „Tieto tri medzinárodné chovateľské šampionáty troch výnimočných plemien koní, ktoré sa všetky chovajú v Národnom žrebčíne Topoľčianky sú už niečim jedinečné. Popri Lipicanoch, ktoré si ako symbol vysokej školy vychutnávajú celosvetovú povesť, Huculoch, ktoré ako športové a výkonne orientované jazdecké a záprahové plemená malých horských koní nachádzajú stále viac nadšencov, sú naše všestranne nadané Shagya-araby v zornom poli tak odborníkov, ako aj v záujme širokej chovateľskej verejnosti. Aj toto podujatie patrí k porovnaniu chovateľských úspechov v rámci jednotlivých plemien a okrem toho aj k príležitosti spoznať lepšie tých druhých.”

             Večer sa skutočne niesol v duchu poznania sa s ostatnými chovateľmi. Chovateľský večer s občerstvením a bohatým kultúrnym programom ukončil druhý deň šampionátu. Chovateľov čakal vrchol podujatia – nedeľňajší šampionát troch plemien koní.

 

V NEDEĽU PRŠALO ŠŤASTIE...

             V nedeľu ráno sa Topoľčianky zobudili do výdatného dažďa. Vytrvalý dážď skomplikoval usporiadateľom situáciu. Bolo treba flexibilne spevniť príjazdové cesty a upraviť povrchy. Situáciu zvládli však bravúrne. Zrejme začalo pršať „šťastie“ na ktoré čakali chovatelia z celej Európy. Do šampionátu nastúpilo 60 najlepších koní v juniorských a seniorských triedach z troch plemien (Shagya-arab 24 koní, Lipican 20 koní a z Huculského plemena 16 koní). Rozhodcovia to nemali jednoduché. Rozhodovali sa po vzájomných konzultáciách a kone si nechali predviesť ešte niekoľkokrát. Rozhodnutím prezidenta rozhodcovského kolégia boli postupne oznamovaní víťazi tried a konečne sa vyčasilo.

             V Shagya-arabských dvojročných žrebcoch sa stal víťazom triedy Shagya XXIX-21 z Národného žrebčína Topoľčianky. V plemene Lipican sa najlepšie prezentovala mladá kobyla Siglavy XIII-3, v kategórii starších žrebcov Siglavy XI-25 a v kategórii juniorov to bol Conversano VI-52. Najúspešnejším plemenom šampionátu pre Národný žrebčín sa stalo tvrdé a nenáročné plemeno Karpát – HUCUL. Tri huculské kone sa stali víťazmi tried. Triedu starších žrebcov vyhral Hroby XII, v triede mladých žrebcov vyhral Oušor V-4 a  šampiónkou plemena hucul sa stala elegantná kobylka Oušor V-5, pred Maďarskou kobylou Oušor IX-13.         Poháre do šampionátu daroval Zväz chovateľov huculských koní z Poľska. Najväčší pohár za šampiónku výstavy z rúk Maceja Jackowského prevzal za Národný žrebčín Emil Kovalčík.

             Celkovo žrebčín získal 15 umiestnení do II. miesta (7 víťazov tried) a titul šampióna výstavy pre plemeno Hucul.

             Zo Slovenského zemského chovu bol potešujúci úspech mladého lipicanského žrebca Favory XII-1 SK vo vlastníctve Ing. Františka Nagya z Dunajskej Stredy, ktorý sa stal víťazom v kategórii mladých lipicanských žrebcov. Víťazkou v kategórii starších kobýl plemena Hucul sa stala kobyla z chovu Štátnych lesov Muráň – SCHK Dobšiná. Shagya-arabský žrebec Shagya XXIX-1 SK Barnabáš, odchovanec Farmy Gíreth Kaľamenová, sa veľmi dobre umiestnil v triede mladších žrebcov. Zástupcovia slovenského zemského chovu sa nestratili. Boli početne zastúpení takmer vo všetkých plemenách a kategóriách a nezľakli sa zahraničnej konkurencie.

 

GALAPROGRAM...

             V nedeľu o 12-tej hodine sa konala v zasadačke Národného žrebčína tlačová konferencia ministerky pôdohospodárstva Zdenky Kramplovej za účasti riaditeľa žrebčína Michala Horného a prezidentov medzinárodných chovateľských zväzov. Tlačovej konferencie sa zúčastnilo množstvo akreditovaných zahraničných novinárov predovšetkým z odborných chovateľských periodík.

              Pani ministerka vyzdvihla jedinečné postavenie Národného žrebčína Topoľčianky z hľadiska jeho doterajších chovateľských úspechov. Okrem iného uviedla: “…Ako ministerka pôdohospodárstva som hrdá, že sa podarilo pripraviť podujatie s úrovňou, na akú sa tak ľahko nezabúda. Teší ma, že ste prišli do Topoľčianok a prajem vám, aby ste získali nielen nové skúsenosti, ale aj informácie, ktoré obohatia odbornú i laickú verejnosť.

             Atjan Hop, generálny sekretár LIF (Lipizzan International Federation) sa na margo postavenia Národného žrebčína vyjadril: „ ...Národný žrebčín Topoľčianky patrí medzi najvýznamnejšie historické žrebčíny Európy. Svoj silné postavenie si udržal viac ako osem desaťročí a jeho chovateľský materiál všetkých troch génových zdrojov koní patrí naďalej k chovateľskej špičke.

             Po tlačovej konferencii sa vzácni hostia previezli záprahmi na dostihovú dráhu. Reprezentačný šesťzáprah lipicanov z Národného žrebčína priviezol pani ministerku Zdenku Kramplovú v sprievode riaditeľa žrebčína. Po krátkych príhovoroch dekorovala prvá dáma pôdohospodárstva na Slovensku troch šampiónov. Ako prvú rakúsku Shagya-arabskú kobylu GAZMENE-45 (chovateľ: Rodina Hemmer). Zaujímavosťou je to že táto celková šampiónka plemena Shagya-arab sa narodila z matky zakúpenej v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Víťazný pohár za šampióna výstavy plemena Lipican z rúk ministerky prevzala šťastná nemecká majiteľka žrebca INCITATO XIII-21, pani Ulrike Hindermman. Napokon bola dekorovaná šampiónka plemena Hucul, kobyla OUŠOR V-4. Pohár od pani ministerky prevzal riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Michal Horný.

             Po dekoráciách sa pred zaplnenými topoľčianskymi tribúnami začal slávnostný medzinárodný galaprogram. Bohatý a pestrý program návštevníkov určite zaujal. Lipicanské štvorzáprahy zo štátnych žrebčínov Píber a Szilvasvárad vystriedali huculské kone priamo zo žrebčína Lučina, ktorý je materským žrebčínom tohto plemena v Rumunsku. Nielen krásu, ale aj výkonnosť prezentovali chovatelia Shagya-arabských koní z Bábolny. V pôsobivej skokovej ukážke predstavili piatich plemenných žrebcov. Zrkadlové jazdenie v barokových kostýmoch na lipicanských žrebcoch z chovu Ulriky Hindermman predviedli jazdkyne Hindermann Kathrin a Heinzelmann Renate. S huculskými záprahmi a koňmi pod sedlom sa predstavil rakúsky chovateľ Reiterhof Bradnstätter. Hudobnú etudu s huculom predviedli Silke & Tomas Schöffelovi (Rakúsko). Lahôdkou bol určite kür jazdcov z Lipice a neobyčajným zážitkom predvedenie hucula ako nosného zvieraťa v ukážkach, ktoré pripravili maďarskí chovatelia pod vedením Vörösa Józefa.

              Galaprogram ukončila štvorylka v podaní ôsmich jazdcov z Národného žrebčína Topoľčianky. Ovácie a potlesk publika vrátili opäť topoľčianskych jazdcov pred hlavnú tribúnu, kde ako prídavok predviedli cviky klasickej školy s lipicanmi.

             Klasickou školou sa Topoľčianky rozlúčili s náročným, ale jedinečným chovateľským a športovým podujatím. Trojdňový maratón hodnotenia koní sa skončil v nedeľných popoludňajších hodinách. Dúfajme, že chovateľom neostanú spomienkou iba vzácne trofeje zo šampionátu, ale predovšetkým množstvo kvalitných koní a prekrásne prostredie Topoľčianok, historicky spätých s chovom týchto vzácnych plemien. Už dnes sú to desiatky pozitívnych ohlasov, predovšetkým zo zahraničia.

             Patrí sa poďakovať rezortu ministerstva pôdohospodárstva a pani ministerke Zdenke Kramplovej, ktorá prevzala záštitu na týmto významným podujatím, ktoré určite zvýšilo nielen odborný kredit Národného žrebčína Topoľčianky v zahraničí, ale aj celého slovenského chovu koní.

 VÝSLEDKY ŠAMPIONÁTU:

SHAGYA-ARAB

Šampión juniorov:  16 Koheilan Misszi P (HUN)

Šampión seniorov:  67 Gazmene-45 (AUT)

Šampión plemena SHAGYA-ARAB:  67 Gazmene-45 (AUT)

 

LIPICAN

Šampión juniorov:  240 Siglavy XIII-2 (SVK)

Šampión seniorov:  110 Incitato XIII-21 (DE)

Šampión plemena LIPICAN:  110 Incitato XIII-21 (DE)

 

HUCUL

Šampión juniorov:  208 Oušor V-5 (SVK)

Šampión seniorov:  153 Oušor IX-13 (HUN)

Šampión plemena HUCUL:   208 Oušor V-5 (SVK)

 

Fotogaléria / Photo gallery:

 

 AUTOR FOTO: BEST FOTO ČEPČEK Zlaté Moravce 


Vytlačiť   E-mail