Vytrvalostné preteky Topoľčianky - 24.-25.5.2008

DRAFT SCHEDULE Event (cat.): CEI3*(160km), CEI3*(120km), CEI2*(80km), CEIJY 3*(120km), CEIJY 2* (80km)

INFORMÁCIE:


 

Cena Národného žrebčína Topoľčianky - Memoriál J. Kucharíka:

Excel (.xls)          Acrobat (.pdf)

 

VÝSLEDKY / RESULTS :

BEST CONDITION PRIZE RESULTS.pdf

CEI*** Endurance Ride 160KM

CEI*** Endurance Ride 120KM.pdf

CEI*** J-YR End.Ride 120KM.pdf

CEI** Endurance Ride 80KM.pdf

CEI** J-YR End.Ride 80KM.pdf

CEN Endurance Ride 60KM.pdf

CEN-J Endurance Ride 60KM.pdf

CEN Endurance Ride 40KM.pdf

LIST OF ELIMINATIONS.pdf

LIST OF ENTRIES.pdf

 

Memoriál Jána Kuchárika v NŽ Topoľčianky

Popri medzinárodných vytrvalostných pretekoch FEI zorganizoval NŽ Topoľčianky dňa 24.5.2008 zároveň aj národné preteky pre slovenských jazdcov s koňmi, ktorí nie sú držiteľmi medzinárodnej jazdeckej licencie FEI. Národné preteky niesli názov Cena Národného žrebčína Topoľčianky – Memoriál J. Kucháríka. Slovenskí jazdci takto získali jedinečnú skúsenosť účasti na pretekoch medzinárodnej úrovne, a to nielen pokiaľ ide o organizačné zabezpečenie (rovnaký zbor rozhodcov ako pre medzinárodné súťaže vypísané v tento deň, automatický elektronický systém merania času, kvalitne vyznačená trať, atď.), ale najmä pokiaľ ide o posudzovanie ich koní v súťažiach prísnou veterinárnou komisiou zloženou zo zahraničných veterinárov s bohatými skúsenosťami na medzinárodnej úrovni, ktorá zároveň posudzovala aj účastníkov medzinárodných súťaží vypísaných na tento deň.

Súťažilo sa v kategóriách 60 km – seniori, 60 km – juniori a mladí jazdci, 40 km. Okrem toho bol vypísaný aj verejný tréning na 40 km, ktorý dáva domácim jazdcom a koňom bez licencie SJF možnosť odskúšať si vytrvalosť „nanečisto“.

V súťaži na 60 km – seniori štartovalo 8 jazdeckých dvojíc, v súťaži na 60 km – juniori a mladí jazdci 3 juniorky – všetky z Českej republiky a v súťaži na 40 km bolo prihlásených 9 jazdeckých dvojíc. Potešiteľné je, že všetky štartujúce kone súťaže dokončili, čo svedčí o ich dobrej príprave v tréningu i o rozumnom vedení ich jazdcami v súťaži, za čo jazdcom i ich trénerom patrí pochvala.

Vďaka patrí Národnému žrebčínu Topoľčianky za to, že slovenským jazdcom vytvoril podmienky na otestovanie svojich koní a získanie skúseností v súťažiach zabezpečených i personálne obsadených na medzinárodnej úrovni.

Výsledky:

60 km - seniori

Miesto

Kôň

Jazdec

Klub

Priem. rýchlosť

km/h

1.

Agassi

Jaroslava Karbanová

JK Rosina

18,84

2.

Suaoma Dorát / Shagya 243

Darina Bartalská

Sheggis Borinka

18,30

3.

Kerčak

Martin Bakoš

JŠK Svätý Jur

15,20

 

60 km – juniori a mladí jazdci

Miesto

Kôň

Jazdec

Krajina

Priem. rýchlosť

km/h

1.

Germaine

Kateřina Kyselá

CZE

18,77

2.

Zar Al Hakim

Iva Filakovská

CZE

17,87

3.

Arista

Kateřina Hemzalová

CZE

15,49

 

40 km

Miesto

Kôň

Jazdec

Klub

Priem. rýchlosť

km/h

1.

Shagya XXV-22 Shagan

Zuzana Sitárová

Farma Jack Mošovce

14,99

2.

Shagya XXV-20 Tarim

Veronika Nováková

Farma Jack Mošovce

14,98

3.

Sára

Hanka Benediktová

Fiaker Marianka

14,96

Autor: Silvia Potočná

ZDROJ: www.enudrance.sk

Vytlačiť   E-mail