Titul Európskeho šampióna získla žrebec z Národného žrebčína Topoľčianky

Klikowa (Poľsko)

V dňoch 11. – 12. augusta sa v poľskom žrebčinci KLIKOWA (1955) konal v poradí už II. MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIONÁT HUCULSKÝCH KONÍ. Poľsko je krajinou s najpočetnejším zastúpením tohto horského plemena Karpát. Populácia plemenných kobýl v poľskom chove predstavuje viac ako 1600 kusov a 214 plemenných žrebcov (tabuľka 1). Prevaha poľských huculských koní bola značná aj na šampionáte.

Klikowsky žrebčinec bol založený ministerstvom poľnohospodárstva v roku 1955. Avšak kone sa tu chovali už oveľa skôr. Začiatkom 19. storočia sa tu odchovávali kone predovšetkým pre potreby armády a zemského chovu. V tom období veľmi populárne kone kmeňa GIDRAN našli svoje miesto v dodnes uznávanej poľskej kavalérii. Chov huculských koní v Klikowej má korene v 80-tich rokoch minulého storočia, kedy základným chovným materiálom sa stali nákupy z domáceho chovu, ale aj importy z Rumunska a bývalého Československa.
Posledným súkromným majiteľom bol knieža Roman Sanguszko. Dnešným riaditeľom, ktorý je na históriu žrebčinca pyšný je Andrzej Goraus. K najdôležitejším úspechom chovu určite patrí reprezentácia klikowských jazdcov a koní v roku 1975 na majstrovstvách Európy v štvorzáprahoch a príprava rezervnej páry koní na majstrovstvá sveta dvojzáprahov v poľskej Poznani v roku 1995.

ŠAMPIONÁT HUCULSKÝCH KONÍ

Prvý šampionát huculských koní uzrel svetlo sveta v Topoľčiankach v roku 2005. Len organizátor vie, čo všetko si príprava šampionátu vyžaduje. Príprava kolbiska, ustajnenia, opracoviska, vydanie katalógu, zabezpečenie ubytovania a mnoho ďalšieho. S potešením prijalo predsedníctvo H.I.F (Hucul International Federation) návrh, že ďalším organizátorom bude Poľsko. Tejto úlohy sa zmocnil Zväz chovateľov huculských koní v Poľsku spolu s predsedníctvom H.I.F. a Zväzom poľských chovateľov koní.
V Klikowej sa stretla špička chovateľov vzácneho plemena huculských koní. Celkovo 39 chovateľov prevažne z Poľska, ale i Rakúska, Maďarska a Slovenskej republiky. Slovenskú republiku reprezentoval Národný žrebčín Topoľčianky a silnej konkurencie sa nezľakol ani chovateľ zo Skleného Ing. Boris Baláž, za čo mu patrí úprimne poďakovanie, pretože bol bohužiaľ jediným zástupcom slovenských súkromných chovateľov.

KVALITA SA ZVYŠUJE

Dávno sú preč časy, keď aj v početných triedach nebol problém rozhodnúť sa takmer ihneď pre šampióna. V Poľsku bol prezentovaný veľmi vyrovnaný materiál, čo sa týka typu a exteriéru, prevažne vo variete klasických farieb ako sú plavák, hnedák alebo vraník. Chovatelia predstavili predovšetkým v doraste správne nastúpenú cestu tvrdej selekcie pri zachovaní pôvodného typu, v čom vidíme obrovské pozitívum tohto chovu. Hodnotilo sa v siedmych triedach. Rozhodcovské kolégium bolo stanovené usporiadateľom a bolo zložené z odborníkov jednotlivých členských krajín H.I.F. Za Poľsko rozhodoval Marek Gibala, Maciej Jackowski a Iwona Tomczyk-Wrona. Za Maďarsko boli ako rozhodcovia nominovaní Sandor Mihók a Pal Abay. Za Českú republiku rozhodoval Jaroslav Jelínek a za Slovenskú republiku Michal Horný, prezident H.I.F. a Emil Kovalčík, generálny sekretár H.I.F.
Najpočetnejšie bola zastúpená kategória mladých 3-4 ročných kobýl. V tejto triede vyšlo na kolbisko až 21 mladých huculiek. Najvyšší počet bodov získala a víťazkou kategórie sa stala poľská kobyla JAGIENKA (po žrebcovi Neszor), vo vlastníctve Stanislava Gajewskeho, ktorý je v Poľsku dlhoročným súkromným chovateľom huculov. Kobyla Oušor III-45 z Národného žrebčína obsadila v tejto silnej konkurencii 5. miesto.

VÍŤAZ TRIEDY PRE TOPOĽČIANKY

Pomerne početne bola zastúpená aj trieda starších plemenných žrebcov. Celkovo bolo hodnotených 11 plemenníkov zo štyroch krajín: Poľsko, Rakúsko, Česká republika a Slovensko. Rozhodcom boli žrebce predvedené v kroku a v kluse niekoľkokrát. Konečný verdikt sa diváci dozvedeli z úst hlásateľa podujatia pána Janusza Lawina. Víťazom triedy sa stal Goral XV z Národného žrebčína Topoľčianky (Šampión starších žrebcov), ako druhý opäť topoľčiansky pepinier Gurgul X (Vícešampión starších žrebcov) a v poradí tretí skončil poľský plemenník Lotnik z chovu ZDIZ Odrzechowa. Bodové rozdiely boli minimálne. Medzi víťazom a tretím miestom bol rozdiel len 1,5 bodu.

ŠAMPIONÁT

Na základe hodnotenia v triedach o šampióna výstavy nastúpili do záverečného súboja 16-ročný plemenný žrebec Goral XV z Topoľčianok a 8-ročná plemenná kobyla Poziomka vo vlastníctve ZDIZ Odrzechowa. Rozhodnutím všetkých prítomných rozhodcov, ktorí hlasovali tajne, sa novým Európskym huculským šampiónom stal, v pomere hlasov 5:2, žrebec z Národného žrebčína Topoľčianky GORAL XV.

Tabuľka 1: Stav huculských plemenných žrebcov a plemenných kobýl v rokoch 2001 – 2006 v členských krajinách H.I.F.
 
Krajina
2001
2002

Plemenné žrebce

Plemenné kobyly

Plemenné žrebce

Plemenné kobyly

Poľsko
93
435
99
515
Česká republika
30
373
29
373
Maďarsko
7
85
10
88
Slovenská republika
9
48
9
63
Rakúsko
8
46
7
47
SPOLU
147
986
154
1086

 

Krajina
2003
2004

Plemenné žrebce

Plemenné kobyly

Plemenné žrebce

Plemenné kobyly

Poľsko
105
579
120
574
Česká republika
30
429
31
451
Maďarsko
10
107
10
120
Slovenská republika
10
50
13
80
Rakúsko
6
56
7
61
SPOLU
201
1181
181
1286

 

Krajina
2005
2006

Plemenné žrebce

Plemenné kobyly

Plemenné žrebce

Plemenné kobyly

Poľsko
137
790
156
860
Česká republika
26
444
25
458
Maďarsko
10
125
13
131
Slovenská republika
12
107
12
112
Rakúsko
6
76
8
100
SPOLU
191
1542
214
1661

Autori textu: Ing. Michal Horný, PhD., Ing. Emil Kovalčík, PhD.

flesh 


Vytlačiť   E-mail