Úspešná chovateľská, športová a turistická sezóna Národného žrebčína Topoľčianky

Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky chová v súčasnosti vyše 500 koní štyroch plemien, čím sa radí medzi najvýznamnejšie chovateľské centrá v Európe. Ani jedno zariadenie pre chov koní sa nemôže pochváliť štyrmi čistokrvnými plemenami. Národný žrebčín Topoľčianky chová Slovenského teplokrvníka a tri tradičné plemená: Lipican, Shagya-Arab a Hucul. Uvedené tradičné plemená koní boli v roku 1993 zaradené medzi génové rezervy koní, ktoré sú chránené nie len na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí a z hľadiska zachovania biodiverzity boli zahrnuté aj do chránených plemien v organizácii FAO. V roku 2002 sa na jednotlivých výrobných objektoch Národného žrebčína narodilo 103 žriebät týchto vzácnych zvierat.

 

Produkty svojej viac ako 80-ročnej cieľavedomej, šľachtiteľskej práce žrebčín úspešne prezentuje na chovateľských domácich a zahraničných podujatiach. Je aktívnym členom všetkých medzinárodných chovateľských organizácií, ktoré združujú národné chovateľské autority nielen na európskom kontinente. V posledných rokoch v spolupráci s týmito organizáciami národný žrebčín organizuje odborné semináre, sympóziá, generálne schôdze a výstavy. S veľmi dobrým ohlasom u odbornej verejnosti sa stretol III. Medzinárodný šampionát lipicanských koní organizovaný 19.-20.júla 2002 v Topoľčiankach, ktorého sa zúčastnilo vyše 60 lipicanských koní z 9 krajín a najuznávanejšie osobnosti z oblasti chovu tohto plemena.

V auguste 2002 sa kone plemena Shagya-Arab zúčastnili Európskeho šampionátu arabských koní v maďarskej Bábolne, kde získali vzácne ocenenia.

O vysokej kvalite produkovaného materiálu v Mekke chovu koní na Slovensku svedčí aj udelenie certifikátu najvyššej kvality Slovak-Gold, ktorý po prvýkrát v histórii získal chovateľský produkt plemien Lipican, Hucul a Shagya-Arab, ako aj veľký záujem chovateľov, hlavne zo zahraničia. Každoročne sa predá okolo stovky odchovaných koní. V ponuke však nie sú najväčšie esá. Tie ostávajú v topoľčianskom žrebčíne, pretože práve vďaka ideálnym jedincom je chov kvalitný. Hodnotu plemenného koňa dokážu oceniť len zainteresovaní. Najdrahšie a najvzácnejšie kone aj napriek veľkému záujmu zahraničných chovateľov žrebčín nikdy nepredal.

             Dôležitým medzníkom v chovateľskej práci je testácia odchovaného materiálu, či už prostredníctvom športových disciplín, alebo výkonnostných skúšok. Jarné aj jesenné výkonnostné skúšky poukázali na opodstatnenosť výcviku a špeciálnej prípravy mladých koní. Kvalita prechovaného a otestovaného genetického materiálu týchto génových rezerv, profesionálny prístup zamestnancov, kultúra predvádzania koní a organizácia skúšok výkonnosti v Národnom žrebčíne Topoľčianky š.p. dosahuje svetový štandard, čím sa národný žrebčín stáva vlajkovou loďou v chove koní na Slovensku.

            No nie len testácia prostredníctvom výkonnostných skúšok je cieľom kontroly úžitkovosti koní Národného žrebčína Topoľčianky. V cieľavedomej testácii sa pokračuje takmer vo všetkých disciplínach jazdeckého športu.

            Novo vzniknutý jazdecký klub pri NŽ Topoľčianky, š.p. zaregistrovaný v roku 2002 na Slovenskej jazdeckej federácii v Bratislave má 47 členov, z toho 15 mužov, 8 žien, 19 dorasteniek a 5 dorastencov. Jazdecký klub má registrovaných 2 trénerov, 6 cvičiteľov, 4 rozhodcov II. triedy, 2 staviteľov parkúrov a 1 člena predsedníctva SJF. Národný žrebčín sa etabluje takmer vo všetkých odvetviach jazdeckého športu: parkúr, drezúra, voltíž, vozatajstvo, dištančné jazdenie a dostihy. Veľkému záujmu zo strany návštevníkov sa tešia početné športové podujatia vo všetkých jazdeckých disciplínach, ktoré na tunajších kolbiskách v priestoroch jazdiarne, Brezín a dostihovej dráhy N.Ž. organizuje v spolupráci so Slovenskou jazdeckou federáciou. Vysoká návštevnosť nedeľňajších dostihových mítingov, ktoré N.Ž. organizuje v spolupráci so Štátnym závodiskom Bratislava svedčí o popularite tohto športu.

            Od roku 1961 sa Národný žrebčín venuje chovu a testácii športových koní – Slovenský teplokrvník, ktorý je dnes tvorený na báze domáceho otestovaného plemenného materialu a vysokovýkonných nemeckých líniách športových koní.. V parkúrovom športe v sezóne 2002 zvládli jazdci a tréneri veľmi náročný a bohatý športový program. S 15-tími športovými koňmi štartovali celkovo 213 krát, pričom bez trestných bodov bolo absolvovaných 84 parkúrov a získaných 40 umiestnení.

            Medzi najvýznamnejšie úspechy patrí účasť na CSIO Bratislava v dňoch 8. -11.8. 2002, kde Miroslav Matuška na koni Nexia získal VI. miesto v postupnej obtiažnosti do 140 cm a VIII. miesto v parkúre do 140 cm, do prvej chyby. Igor Šulek na koni Fórum získal III. miesto v postupnej obtiažnosti do 140 cm a 10. miesto v parkúre do 140 cm, do prvej chyby. Možno konštatovať, že na prestížnych súťažiach, akým bezpochyby CSIO Bratislava je, si jazdci NŽ Topoľčianky, š.p. a kone z jeho chovu počínali veľmi dobre vo veľmi silnej konkurencii predovšetkým vysokovýkonných zahraničných a  importovaných koní.

            Na Majstrovstvách Slovenska v Pezinku parkúrové družstvo v zložení MVDr. Viliam Naštický (Oktávia), Igor Šulek (Fórum) a Miroslav Matuška (Nexia) získalo bronzovú medailu. NŽ Topoľčianky, nezaostáva ani v príprave mladých talentov, ktorým poskytuje vynikajúce podmienky pre ich profesionálny rast a vývoj. Aj najmladšia jazdkyňa 12-ročná Barborka Sokolová môže hodnotiť svoju sezónu 2002 veľmi úspešne. Vo farbách NŽ Topoľčianky, š.p. štartovala celkovo 32 krát pričom sa 15 krát umiestnila z toho 9 krát do 3. miesta na koni Kasíno.

            Pamiatku legendy drezúrneho jazdenia v bývalom Československu topoľčianskeho jazdca Dominika Pružinského si N.Ž. uctil zorganizovaním Memoriálu Dominika Pružinského, ktorý by mal určite radosť s výsledkov drezúrného teamu, ktorý celkovo absolvoval 64 štartov doma i v zahraničí. Na M. SR obsadili popredné miesta a to v kategórii juniorov: Viliam Naštický – Fenomén I. miesto a II. miesto získal na koni Top Robin. Kategóriu seniorov reprezentovala Lucia Naštická na koni Fantom a získala zlatú medailu pre, striebornú si odniesol Rudolf Kohút na mladom koni Fávio.

            Azda v najmladšej jazdeckej disciplíne vo voltíži NŽ Topoľčianky nezaostal ani v tohtoročnej sezóne. Voltíž sa v Topoľčiankach teší veľkej pozornosti mladých cvičencov už od 5 rokov veku, ktorí poctivo trénujú pod vedením trénerky Aleny Matuškovej. V marci na SVP (Slovenský voltížny pohár) získali II. miesto v kategórii „A“ družstiev so skvelou a známou kobylkou Carmen, s ktorou získala v kategórii „A“ jednotlivcov I. miesto Anna Vrábelová. V júni sa zúčastnili Svetového voltížneho pohára C.V.I. vo Frenštáte pod Radhoštěm, ktorý bol nomináciou na Svetové jazdecké hry. V kategórii „A“ jednotlivcov obsadili VI. miesto. V auguste sa v NŽ Topoľčianky konal Slovenský voltížny pohár. O tom, že je veľký záujem o voltíž svedčí aj fakt, že v  súťažiach reprezentovalo národný žrebčín 5 koní a v jednotlivcoch štartovalo až 17 cvičencov. Z jednotlivcov výborne reprezentovala Jana Máliková a obsadila II. miesto v kategórii „A“. Striebornú medailu si odnieslo aj družstvo v kategórii „A“ a zlatú v kategórii „C“. Vrcholom bola reprezentácia farieb NŽ na Svetových jazdeckých hrách v Španielsku, kde vo veľmi silnej celosvetovej špičke reprezentovala Jana Malíková s kobylkou Carmen.

            Na domácej pôde sa v tohtoročnej sezóne 2002 nenašiel dvojzáprah, ktorý by porazil na Majstrovstvách SR našich skúsených jazdcov. Zlatú priečku obsadil Pavol Baláž s dvojzáprahom lipicanských žrebcov a striebro Pavol Gašpar s kobylkami Slovenského teplokrvníka. U susedov, v ČR v súťažiach dvojzáprahov v Nemčiciach opäť výborne zabodoval Pavol Baláž, kde zvíťazil a porazil celú Českú reprezentáciu. Cenné skúsenosti, v tvrdej medzinárodnej konkurencii reprezentanti získavajú aj v Rakúsku (Karlstteten) a v Maďarsku (Szilvásvárad), kde obsadil VIII. Miesto Pavol Baláž a s nádejným mladým párom lipicanských žrebcov dobre reprezentoval aj František Kunský. Na Dunajsko-Alpskom pohári (čo sú nepísané Majstrovstvá Európy) v rakúskom Karlstteten zaznamenal vynikajúci úspech Pavol Baláž, ktorý v konkurencii európskej špičky záprahových jazdcov obsadil zo 68 štartujúcich vynikajúce 5. miesto v náročnom maratóne. Práve úspešná prezentácia lipicanského plemena koní v záprahových súťažiach doma i v zahraničí je vodítkom pre zahraničných chovateľov a športovcov, ktorý sú veľmi častými zákazníkmi v Národnom žrebčíne.

            Na popularite, hlavne u mládeže, rastie aj vytrvalostné jazdenie. Arabský kôň chovaný v Topoľčiankach svojim pôvodom, konštitučnou tvrdosťou a výbornými vlastnosťami je predurčený na vytrvalostné jazdenie. Medzi najúspešnejších jazdcov patrí Ján Kuchárik, ktorý na koni Hvar obsadil v Hronovciach I. miesto na 70 km a v Bratislave II. miesto na 40 km. Žrebca Koheilana VI-10 úspešne sedlá Ľubomír Merva. V Mengusovciach táto dvojica zvíťazila na 63 km trati a v Modre na 42 km obsadila II. miesto.

 Tieto výsledky dokazujú, že kone z chovu NŽ Topoľčianky možno využiť vo všetkých disciplínach výkonnostného jazdeckého športu.

            Národný žrebčín Topoľčianky okrem svojej funkcie chovateľského a športového zariadenia plní aj úlohu kultúrno-spoločenského centra. Každoročne Topoľčianky navštívi mnoho vzácnych oficiálnych štátnych návštev, zahraničných hostí i turistov, čím pozitívne reprezentuje nielen historicko-kultúrnu úroveň SR, ale aj rezort Ministerstva pôdohospodárstva.

            V uplynulej turistickej sezóne prekročilo brány NŽ Topoľčianky viac ako 13 000 návštevníkov. Samozrejme okrem prehliadky jazdiarne, objektov s chovom, možnosti jazdy na koni a v koči je veľkým lákadlom jedinečné múzeum, v ktorom je sústredených viac ako 3000 artefaktov z bohatej histórie a súčasnosti chovu koní v Národnom žrebčíne Topoľčianky, ako aj na Slovensku.

            Športové a chovateľské ocenenia sú výsledkom vyše 80 ročnej poctivej práce mnohých generácií chovateľov, jazdcov a ošetrovateľov, pre ktorých sa kôň, toto ušľachtilé zviera, stalo naozajstným a celoživotným koníčkom.

            Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky všetkými svojimi aktivitami vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj chovu jednotlivých plemien koní, ako aj všetkých jazdeckých disciplín, čím priaznivo prispieva k budovaniu a reprezentácii nadstavbového odvetvia slovenského poľnohospodárstva, akým chov koní bezpochyby je.

 


Vytlačiť   E-mail