Články

Deň otvorených dverí – 29. december 2009

Deň otvorených dverí – 29. december 2009   Medzi dvomi najväčšími sviatkami v roku pripravili zamestnanci NŽ Topoľčianky už 9. ročník zimného dňa otvorených dverí.  Na poobedňajší galaprogram sa prišlo pozrieť odhadom vyše tisíc návštevníkov. Popoludnie otvoril spolu s riaditeľom NŽ Topoľčianky Michalom Horným aj minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan, ktorý sledoval vystúpenia až do konca. Diváci mohli opäť sledovať vystúpenia športovcov z NŽ Topoľčianky, štvorylku, chovateľské ukážky a cviky klasickej školy predvádzané lipicanmi. Nižšie Vám ponúkame menšiu fotoreportáž z tohto dňa.
Foto už aj od Dalibora Gregora.

Najbližšia akcia:


NÁRODNÝ ŽREBČÍN TOPOĽČIANKY VÁS SRDEČNE POZÝVA NA:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY,  KTORÝ SA USKUTOČNÍ 29.12.2009 (UTOROK)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

PROGRAM:
09,00 hod. Otvorenie múzea chovu koní a sprístupnenie jazdiarne
10,00 hod. Verejné tréningy športových koní
13.00 hod. GALAPROGRAM

Vozenie detí na koňoch a v koči
                                                                                                                                                                                                                   
VSTUP ZDARMA, občerstvenie a parkovanie zabezpečené.

Vyhodnotenie jazdcov Západoslovenskej oblasti

Vyhodnotení športovci z Topoľčianok, zľava: J. Kovalčík, I. Kozolková, T. Malý, K. Flaková, M. Matúška, P. Gašpar a M. HornáV Nitre, dňa 11. decembra 2009 sa uskutočnilo vyhodnotenie najlepších jazdcov Západoslovenskej oblasti. Z Národného žrebčína Topoľčianky boli vyhodnotení títo jazdci:

Aj do Národného žrebčína zavítal Mikuláš

Aj do Národného žrebčína zavítal Mikuláš.   V sobotu 5. decembra prekvapil deti v hale NŽ Topoľčianky počas voltížneho tréningu Mikuláš s čertom a anjelom. Rozradosteným deťom rozdal sladkosti, pretože všetky boli poslušné, na tréningoch sa veľmi snažili a poctivo sa starali o koníky, na ktorých cvičia. Ich voltížne predstavenie budete môcť vidieť aj počas DOD v Topoľčiankach 29. decembra.

Televízna reportáž holandského webu

                                                                                                                                                                                                  
I. Chardon už doma zapriaha lipicany z chovu NŽ Topoľčianky
  

Pracovné stretnutie so zameraním na riešenie problémov v chove plemena Slovenský teplokrvník spojených s insemináciou koní v SR

Pracovné stretnutie so zameraním na riešenie problémov v chove plemena Slovenský teplokrvník spojených s insemináciou koní v SR  Dňa 26. novembra sa na pôde Národného žrebčína Topoľčianky uskutočnilo pracovné stretnutie so zameraním na riešenie problémov v chove plemena Slovenský teplokrvník spojených s insemináciou koní v SR. Stretnutie sa uskutočnilo na podnet chovateľov plemena Slovenský teplokrvník a prebiehalo podľa stanoveného programu. Svoje príspevky predniesli MVDr. Naštický a MVDr. Hura, ktorí všetkých bližšie oboznámili s metódami inseminácie a faktami s tým spojenými. MVDr. Hura navrhol upraviť normy kvality hlboko zmrazených inseminačných dávok, ktoré by boli kompatibilné s normami EÚ. Ďalej vystúpili Ing. Grácz s témou dotačnej politiky v nadväznosti na insemináciu.  Ing. Grácz navrhol využívať insemináciu v chove koní ako možnú subvencovanú službu pre chovateľov, s tým, že 70% nákladov by hradili uznané chovateľské organizácie a 30% nákladov chovateľ, pričom za priame náklady považuje úkon inseminácie a kŕmne dni kobýl v reprodukčných centrách. Zdôraznil, že cesta k zvýšeniu podielu inseminovaných kobýl v zemskom chove vedie aj cez zriadenie detašovaných inseminačných pracovísk.

Fávio - kôň roka

Fávio - kôň roka   Narodil sa 5. 5. 1997 po oldenburskom plemennom žrebcovi Casanova, z matky Flying Star. Svoju kariéru CASANOVA začal v roku 1994. Medzi jeho najznámejšie potomstvo patria športové kone ako Druppy, Top Robin, Roger a mnohé ďalšie. Matka Fávia, kobyla 467 Flying Stra I-17, pochádza z rodiny založenej v roku 1949. Sama sa stala matkou otestovaných športových koní Fenomén, Fila, Forte. Z rodiny pochádzajú športové kone Polaris, Fiktus, Orbit, Okén, Negatív a dva plemenné žrebce zaradené do zemského chovu po Orientale I (1967) a po Furioso I (1980).

Voltíž v Topoľčiankach – alebo keď je v historickej hale žrebčína rušno a veselo

Voltíž v Topoľčiankach – alebo keď je v historickej hale žrebčína rušno a veseloVoltíž pomáha jazdeckému športu budovať základňu jazdcov už od útleho veku. V deťoch sa buduje vzťah k zvieraťu a tímové správanie. Rozvíjajú sa pohybové danosti a kontakt malého dieťaťa s veľkým zvieraťom pomáha budovať sebavedomie. Pre tieto fakty je voltíž neodmysliteľnou súčasťou Národného žrebčína v Topoľčiankach. Mnohí „na voltíži odchovaní“ cvičenci sa neskôr stali zamestnancami  a reprezentantmi NŽ Topoľčianky.

Priekopníkom v Topoľčiankach bol Tibor Chudý – lonžér arabského žrebca Wataniho. Cvičenci však vtedy ešte necvičili súťažne, ale len exhibične na vystúpeniach. Po ňom zobral lonžovanie do rúk na chvíľu Ján Vaculík, Monika Klimešová a po nej Alena Matúšková.

Štvornásobný majster Sveta v štvorzáprahoch Ijsbrand Chardon bude zapriahať lipicany z Topoľčianok

Štvornásobný majster Sveta v štvorzáprahoch Ijsbrand Chardon bude zapriahať lipicany z Topoľčianok  Štvornásobný majster Sveta v štvorzáprahoch Ijsbrand Chardon bude zapriahať lipicany z Topoľčianok
  Legenda svetového záprahového športu Holanďan Ijsbrand Chardon kúpil na pretekoch Svetového pohára v Stuttgarde 18-22 novembra 2009 od svojho priateľa a zároveň konkurenta Jozsefa Dobrovitza troch lipicanov priamo z jeho súťažného záprahu. Dva z nich sú chovu Národného žrebčína Topoľčianky, a síce Maestoso X-30 (športové meno Magus) a Maestoso X-28 (športové meno Fegyenc).

KVALITNÉ SUROVÉ KRAVSKÉ MLIEKO 24 HODÍN DENNE A 365 DNÍ V ROKU UŽ AJ V TOPOĽČIANKACH

KVALITNÉ SUROVÉ KRAVSKÉ MLIEKO 24 HODÍN DENNE A 365 DNÍ V ROKU UŽ AJ V TOPOĽČIANKACH

  Dňa 18. 11. 2009 sa v priestoroch zasadačky Národného žrebčína Topoľčianky uskutočnila tlačová beseda spojená s uvedením mliečneho automatu žrebčína do prevádzky. Po privítaní účastníkov nasledovala prezentácia riaditeľa NŽ.
   V nej zoznámil prítomných s kvalitami mlieka a chovu hovädzieho dobytka v Topoľčiankach. Národný žrebčín Topoľčianky produkuje štandardne  mlieko s vysokými kvalitatívnymi ukazovateľmi ako je priemerný obsah tuku (3,69% ) a bielkovín (3,47 %). Na základe požiadaviek čistoty je produkované mlieko v  Q-triede najvyššej kvality. Chov hovädzieho dobytka v Topoľčiankach získal mnoho prestížnych ocenení, napríklad v súťaži TOP TEN o najlepší šľachtiteľský chov Holsteinského plemena, „Naj slovenský chov“ – III. ročník súťaže o najlepšieho chovateľa, diplom za umiestnenie v kategórii podnik s chovom dojníc.

Jaroslav Bartoněk – legenda dostihového športu v Topoľčiankach

Jaroslav Bartoněk – legenda dostihového športu v Topoľčiankach   V nasledujúcom rozhovore Vás zoznámime s pánom Jaroslavom Bartoněkom, ktorý bol jedným z lídrov dostihového športu v Topoľčiankach. Počas jeho pôsobenia sa vtedajší Plemenársky podnik Topoľčianky dostal do povedomia na scéne prekážkových dostihov hlavne menom HANAČKA. Pán Bartoněk bol jej jazdcom aj trénerom, ktorý ju priviedol až do Veľkej pardubickej steeplechase.
 

V rodine Jany Liškovej (Kostolnej) láska k drezúre pretrvala dodnes

V rodine Jany Liškovej (Kostolnej) láska k drezúre pretrvala dodnes   Tentoraz sme sa zhovárali s niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska a Československa v drezúre, ktorá svoje úspechy žala v rokoch osemdesiatych pod vedením známeho jazdca a trénera z Topoľčianok – Dominika Pružinského. Ako si spomína na drezúru vtedy a ako ju vidí dnes sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Slovenskí záprahári v svetovej špičke

Slovenskí záprahári v svetovej špičke   Na konci sezóny vyhodnocovala Medzinárodná jazdecká federácia FEI rebríček medzinárodných záprahových jazdcov FEI Top Driver Awards 2009. Táto cena sa udeľovala v rámci kategórie jednozáprahov, dvojzáprahov a štvorzáprahov.
  Pre slovenských vozatajcov je zaujímavý hlavne rebríček dvojzáprahov, keďže tento rok reprezentovali Slovensko v tejto kategórii. Tá bola pochopiteľne najviac obsadená vzhľadom na tohtoročné majstrovstvá Sveta dvojzáprahov.

Mercedes cup pozná svojich víťazov

Mercedes cup pozná svojich víťazovV nedeľu 20. septembra sa v Topoľčiankach ukončil seriál drezúrneho pohára Mercedes cup. V sezóne sa konalo šesť kôl tohto pohára, ktoré boli otvorené pre všetky kone a všetkých jazdcov, bez ohľadu na to, či spadali do hodnotenej kategórie alebo nie.

Bolo vypísaných mnoho súťaží od stupňa „Z“ až po stupeň „T“ a organizátori sa snažili obmieňať rozhodcovský zbor aby bola zaručená objektivita. Pohár bol rozložený do štyroch kategórií a síce 4-ročné kone, 5-6-ročné kone, 7-8-ročné kone a 9-ročné a staršie kone. Samozrejme by bolo vhodnejšie, keby každý ročník mladých koní mal svoju samostatnú kategóriu, ale populácia slovenských drezúrnych koní by pravdepodobne nebola schopná jednotlivé kategórie pokryť. Ukázalo sa to aj v kategórii 4-ročných koní, kde medzi sebou súťažili len 4 štartujúci.

Miroslav Matúška v Lipici so štvorzáprahom 01.- 04.10.2009

Miroslav Matúška v Lipici so štvorzáprahom 1.-4.10.2009

Všetky aktuálne informácie a výsledky nájdete na: http://www.hippoevent.at

                                                                                                                                                                                              

CAI Topoľčianky 2009

CAI Topoľčianky 2009Už sme si zvykli, že druhý septembrový víkend v roku patrí najväčšiemu záprahovému podujatiu na Slovensku – Medzinárodným záprahovým pretekom CAI A v Topoľčiankach. Tentokrát sa znovu podarilo usporiadať preteky v kategórii jedno-, dvoj- a štvorzáprahov.  Popri medzinárodných súťažiach sa výsledky vyhodnocujú aj v rámci majstrovstiev Slovenska. Slovenskí jazdci majú tak jedinečnú možnosť nechať sa ohodnotiť zahraničnými rozhodcami a jazdiť na trati medzinárodných kritérií, pričom nepotrebujú mať zaplatenú medzinárodnú licenciu ani FEI pasy koní.

FEI World Dressage Challenge Cup

Mercedes Cup FINÁLE + Challenge Cup - výsledky, foto

V dňoch 22. a 23. septembra sa už po šiestykrát konala na Slovensku akcia zameraná na rozvoj dreúrneho jazdenia nazvaná FEI World Dressage Challenge Cup. V krátkosti, jedná sa o dvojdňovú akciu kde dvaja medzinárodní rozhodcovia vyslaní na náklady FEI cestujú po 5-6 krajinách, rozhodujú súťaže na stupni obtiažnosti Z až STa nakoniec sa výsledky z jednotlivých krajín vyhodnotia spoločne v jednej výsledkovej listine.

Tobrok - 75 KOBYLA LEGENDA

Tobrok - 75 KOBYLA LEGENDA   19. septembra 2009 sa v zdraví dožila 30 rokov výnimočná Shagya - arabská kobyla Tobrok – 75. Jej otec Tobrok – arabský plnokrvník nar. v roku 1966 (po Anter – Tanta) bol importovaný do Topoľčianok v roku 1973 z Egyptského žrebčína El Zahraa. Žrebca pre Topoľčianky vybrali dlhoroční odborníci v chove koní pán Jozef Mandelík a veterinár Dr. Alfréd Stiene, ktorý ho z Egypta aj letecky doprevádzal.
   Tobrok zanechal v Topoľčiankach 137 potomkov a jednou z nich bola aj dcéra z matky 122 Dahoman IX – 3, nar. 19. IX. 1979. Tobrok – 75, čiže 75. žriebä po Tobrokovi bola pre svoj pôvod a stavbu tela komisiou na čele s prof. Vladimírom Hučkom vybratá do chovného výcviku. Pod dozorom odborníkov Dominika Pružinského a Františka Hrúzika zvládla výcvik výborne a na skúškach výkonnosti 28. 4 . 1983 dosiahla triedu Elitu, čo ju predurčilo na zaradenie do chovu.

CAI*-A kat. 1,2,4 – Majstrovstvá SR v dvojzáprahoch, finále medzinárodného pohára Golden Wheel Cup v dvojzáprahoch - VÝSLEDKY

CAI*-A kat. 1,2,4 – Majstrovstvá SR v dvojzáprahoch, finále medzinárodného pohára Golden Wheel Cup v dvojzáprahoch - VÝSLEDKY

Za krásneho počasia neskorého leta je očakávaný na dostihovom závodisku napínavý záprahový víkend.

50 jedno-, dvoj- a štvorzáprahov z 10 krajín bude v roku 2009 v Topoľčiankach na štarte.

Slovenský voltížny pohár - výsledky + VIDEO

Slovenský voltížny pohár - výsledky

  Dňa 5. septembra bolo v Národnom žrebčíne Topoľčianky rušno. Konal sa tu Slovenský voltížny pohár. Slovenskí cvičenci sú na veľmi dobrej úrovni, pravidelne sa zúčastňujú majstrovstiev sveta a Európy a už doniesli nejednu medailu, takže bolo sa na čo pozerať. V Topoľčiankach cvičil napríklad Tomáš Sátor z klubu FreeStyle Poprad, minuloročný majster Európy juniorov a Petr Eim z TJ voltíž Tlumačov minuloročný majster Sveta v kategórii seniori-muži. Na preteky bolo prihlásených osem klubov z Čiech a Slovenska, štartovalo 17 cvičencov v kategórii detí, 22 juniorov jednotlivcov, 6 seniorov jednotlivcov, 2 dvojice a 3 družstvá v seniorskej kategórii a tak isto aj v juniorskej.