Články

Majstrovstvá sveta štvorzáprahov HOLANDSKO – Beesd 3.-.7.september 2008

Majstrovstvá sveta štvorzáprahov HOLANDSKO – Beesd 3.-.7.september 2008V Holandskom Beesde vlaje aj slovenská zástava. Farby Slovenska a Národného žrebčína v Holandsku reprezentuje štvorzáprah lipicanov z Národného žrebčína Topoľčianky pod vedením skúseného Miroslava Matúšku. Miro Matúška splnil kvalifikačné limity pre Majstrovstvá sveta. Držíme mu palce.

V Szilvásvárade kraľovali kone z Topoľčianok

V Szilvásvárade kraľovali kone z TopoľčianokAko každý rok, tak aj tento prijal NŽ Topoľčianky pozvanie od sesterského žrebčína v Szilvásvárade a zúčastnil sa na tamojších medzinárodných záprahových pretekoch nie len so športovým štvorzáprahom, ale aj s lipicánmi klasickej školy, ktorí doplnili bohatý program.

Záprahové sústredenie

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. usporadúva pre záujemcov o súťažné záprahové jazdenie, sústredenie v dňoch 20.-.21.08.2008 v areáli NŹ za účasti trénera z CZ.

Klasika má zelenú

Klasika má zelenú(Ing. Kovalčík Emil, PhD.)

 

Klasické jazdenie, ako každý iný druh jazdeckého športu má svoju históriu a zaujímavosti. V poslednej dobe sa čoraz viac jazdcov a trénerov doma i v zahraničí špecializuje na výcvik tzv. barokových koní v klasickom jazdení. V okolitých členských krajinách EÚ sa usporadúvajú jazdecké súťaže a vystúpenia práve pre tieto vzácne plemená koní. Urobme si preto krátku exkurziu a pozrime sa ako majstri jazdeckého umenia už od stredoveku systematický a cieľavedome riadili výcvik koní, ktorý samozrejme podliehal požiadavkám doby (vojenským účelom) a jej módnym trendom.

Plemenné Knihy


Dôležitý oznam chovateľom tradičných plemien koní

Určené chovateľom koní

Dôležitý oznam chovateľom tradičných plemien koní

Určené chovateľom koní

Read More

INFORMÁCIE a DOTAZNÍK:
.doc        .pdf

Vážení chovatelia

             Na základe zmenených pravidiel pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu  pre roky 2008- 2013 Vám ako chovateľom koní ponúkame vybrané bezplatné služby, ktoré budeme realizovať  na základe podpísanej zmluvy o poskytovaní subvencovanej služby.

Majstrovstvá Slovenska v drezúrnom jazdení

Počas víkendu 12. – 13. júla sa už tradične zišli drezúristi na Majstrovstvách Slovenska v Topoľčiankach.
 

Propozície, výsledky - drezúra Topoľčianky 2008

12. - 13. 07. 2008

Jarná bonitácia chráneného a šľachtiteľského

17.-.18.5. 2005

Výkonnostné skúšky Huculských žrebcov

21.4. 2005 v NŽ Topoľčianky

Zápisnica z jarnej bonitácie chráneného a šľachtiteľského chovu koní v NŽ Topoľčianky, š.p.

  • a skúškok výkonnosti koní génových rezerv SR 10.-.11.5.2006

Inaugurácia známok koní

Po prvý krát v histórii žrebčína !

Slovenský voltížny pohár 06.09.2008

Propozície - drezúra Topoľčianky 2008

Quirado - Otestovaná Holštýnska krv v Národnom Žrebčíne sila - štýl a dynamika

Každoročne Národný žrebčín zaraďuje do svojho inseminačno-reprodukčného centra (IRC-Krásny Majer) špičkových, otestovaných plemenníkov za účelom skvalitnenia populácie slovenského teplokrvníka.
 

Grand Prix Slovakia Gold pre Národný Žrebčín Topoľčianky, Š.P.

12. jún 2008 sa zlatými písmenami zapíše do histórie Národného žrebčína Topoľčianky, ktorý je garantom chovu tradičných plemien -  génových rezerv koní: Lipican, Shagya-arab a hucul.

Tlačová konferencia ministerky Zdenky Kramplovej

V nedeľu, 15. júna 2008, sa Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová zúčastní Medzinárodného chovateľského šampionátu koní v Topoľčiankach.

Zápis z predvýberov žrebcov dňa 08.07.2008

Dňa 08.07.2008 sa na základe predložených písomných žiadostí uskutočnil predvýber žrebcov plemien, ktorým garantom je Národný žrebčín Topoľčianky.

 

Topoľčianky sa stanú mestom koní...

Topoľčianky (Národný žrebčín, š.p.)

Topoľčianky sa stanú v dňoch 13. – 15.06.2008 mestom koní európskych genetických zdrojov. Medzinárodného chovateľského šampionátu koní plemien Shagya – arab, Lipican a Hucul sa v Národnom žrebčíne zúčastní 250 najlepších jedincov  z chovov súkromných chovateľov a štátnych žrebčínov z celej Európy.