Články

V Topoľčiankach kraľoval HUCUL

V dňoch 13.-14. augusta sa konal na pôde Národného žrebčína Topoľčianky prvý medzinárodný šampionát huculských koní. Zúčastnil sa ho rekordný počet 130 čistokrvných huculských koní z Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska a Slovenska.

Oficiálna štátna návšteva

Dňa 27. júla 2005 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike jeho excelencia J a c q u e s    F a u r e. Na nádvorí ho privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD. Po krátkom programe v historickej jazdiarni pokračoval v návšteve  na chovnom stredisku  lipicanských koní HOSTIE.

Vzácna návšteva

V rámci oficiálnej návštevy obce Topoľčianky, navštívila Národný žrebčín manželka prezidenta Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová dňa 15. júla 2005.

Výsledky Medzinárodných drezúrnych pretekov CDI

Výsledky Medzinárodných drezúrnych pretekov CDI

Oficiálna štátna návšteva

Dňa 4. júla 2005 privítal na nádvorí Národného žrebčína  riaditeľ Ing. Michal Horný, PhD. vzácnu, oficiálnu štátnu návštevu z Čínskej Ľudovej republiky.

Zasadanutie predstavenstva HIF v Topoľčiankach

Dňa 24.-25.6.2005 zasadalo na pôde NŽ Topoľčianky, š.p. predstavenstvo medzinárodnej chovateľskej organizácie H.I.F.

"Národný žrebčín Topoľčianky si zaslúži svetový obdiv ......"

Týmito slovami sa zapísal do kroniky Národneho žrebčína majstro Peter Dvorský, ktorý dňa 23. júna 2005 návštívil náš žrebčín, spolu s pánom Mariánom Lapšanským, generálnym riaditeľom Slovenskej Filharmónie a riaditeľom pre marketing SF PhDr. Peterom Štilichom.

Návšteva zo SNR na pôde NŽ Topoľčianky

V súvislosti s prípravou zasadnutia Parlamentného výboru Stredoeurópskej iniciatívy v Slovenskej republike navštívili jej členovia spolu s výborom pre zahraničnú delegáciu z NR SR -  Národný žrebčín Topoľčianky dňa 7. mája 2005. Návštevu privítal na nádvorí Jazdiarne riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD.

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Už tradične sa brány Národného žrebčína otvárajú vždy 1. mája.

Stretnutie chovateľov huculských koní v Topoľčiankach

Národný žrebčín Topoľčianky, ako uznaná chovateľská organizácia pre vedenie plemennej knihy plemena HUCUL na území Slovenskej republiky zorganizovala „Stretnutie chovateľov huculských koní“ v Topoľčiankach dňa 9.4.2005.

Sezóna 2004 v NŽ Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky v sezóne 2004 určite nezaháľal.

Deň otvorených dverí v Národnom Žrebčíne Topoľčianky 29.12.2004

Fotoreportáž z dňa otvorených dverí v Národnom Žrebčíne Topolčianky

Výkonnostné škúšky plemien Lipican, Hucul v NŽ Topoľčianky

Skúšky výkonnosti mnohostranne úžitkového typu absolvovalo 6 kobýl: 3 huculské, 3 lipicanské a 1 žrebec plemena lipican.

Medzinárodná bonitácia v rámci chovu huculského koňa

V rámci medzinárodnej dohody štátnych podnikov zaoberajúcich sa chovom historicky cenného plemena HUCUL, sa v Národnom žrebčíne uskutočnila dňa 29.11.2004 bonitácia hucuslkého stáda koní. Bonitácie sa zúčastnili predstavitelia štátnych podnikov a zariadení pre chov hucula (združených v medzinárodnej organizácii chovateľov huculského koňa H.I.F.): Gladysów (Poľsko), Agtelek (Maďarsko) a Beskydského národného parku v Poľsku.

Zápisnica z výkonnostných skúšok lipicanských kobýl – Jatov

Na základe písomnej žiadosti chovateľa lipicanských koní Ing. Alexandra Rapcu

Návšteva najvyšších sudcov

Dňa 10.11.2004 navštívili Národný žrebčín Topoľčianky najvyšší sudcovia krajín zo Slovenskej republiky, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Slovinska a Chorvátska.

Hubertova jazda 2004

Od počiatku ľudstva bol lov, či už pre potravu alebo pre zábavu základnou podmienkou existencie človeka.

Jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní

V dňoch 19.-20.10.2004 sa konala v NŽ Topoľčianky, š.p. jesenná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu koní.

Oficiálna návšteva v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Dňa 7.10.2004 navštívila Národný žrebčín Topoľčianky delegácia Zemědělského výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a delegácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Vzácnu návštevu na nádvorí jazdiarne privítal riaditeľ NŽ Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD.

Dunajsko- Alpský pohár 2004,Greven Bockholt, SRN, 16-19.9.2004

Je utorok, 14. septembra. Spred historickej budovy jazdiarne Národného žrebčína Topoľčianky štartuje o 15:00 hodine historicky najväčšia výprava slovenských  vozatajcov    na preteky Dunajsko- Alpského pohára (DAP).